آهنگ جدید و زیبای امیر سالار ، حمیدرضا حریص و پویان به نام خاطره ی تلخ ، با سه كیفیت

http://dltak.in/Saman1/Images/05-90/Amirs.jpg