آهنگ جدید و بسیار زیبای حمید خالویی به نام سكوت سرد ، با سه كیفیت

http://dl.dltak.in/Saman1/Images/06-90/HamidKhol.jpg