پانزده آهنگ  فوق العاده زیبای منتخب کانال معتبر کرال ترکیه در سال 2011 ، با دو کیفیت