آهنگ جدید و بسیار زیبای G-Dal به نام مجبوری بسازی ، با سه كیفیت

http://dl.dltak.in/Saman1/Images/05-90/GDel.jpg