آهنگ جدید و بسیار زیبای Parsalip به همراهی Sahand Quazi بنام Turn The Lighst Down ، با سه كیفیت

http://dltak.in/Saman1/Images/05-90/Parsalip%26Sahand%20Quazi.jpg