دو آهنگ جدید و بسیار زیبای امید بنام های ( یاعلی ورژن جدید  ، ربنا ) ، با سه كیفیت

http://dltak.in/Saman1/Images/05-90/Omid.jpg